Samenwerking met partners

Voor de uitbouw van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid kan de school een beroep doen op het ondersteuningsaanbod van de schoolnabije diensten (CLB en pedagogische begeleiding) en externe partners (expertisecentra gezondheid, lokale organisaties, en andere).

Deze partners hebben een breed aanbod van dienstverlening, elk vanuit hun eigen expertises. De schoolondersteuning kan bestaan uit:

  • het aanreiken van methodieken en materialen, projecten en acties
  • een aanbod van nascholing, ervaringsuitwisseling of intervisies
  • procesbegeleiding
  • middelen (financiën of mankracht).

Er is best aandacht voor een kwaliteitsvolle samenwerking. De partners worden vanuit de school best aangesproken op basis van een analyse van de behoefte aan samenwerking met de dienstverlening van de partners. Er wordt bij voorkeur een duurzame samenwerking nagestreefd (bv. een school die met het CLB samenwerkt voor gastles RSV; versus: een school waarin het CLB de leraren ondersteunt in het geven van RSV).

Heb je vragen over de betrouwbaarheid van een organisatie, de commercialisering of het kader waarbinnen een schoolteam met een organisatie aan de slag kan gaan? Raadpleeg dan de handvatten die het departement Onderwijs en Vorming aanreikt voor de samenwerking met externe organisaties op het vlak van het gezondheidsbeleid. 

Houd ook rekening met Zorgvuldig bestuur. Dit betekent dat scholen (basis-, secundair, deeltijds kunstonderwijs en internaten) en centra voor leerlingen begeleiding zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden in verband met:

  • kosteloosheid
  • eerlijke concurrentie
  • verbod op politieke activiteiten
  • handelsactiviteiten
  • reclame en sponsoring
  • participatie gesubsidieerd onderwijs

Meer informatie vind je op de site van het departement Onderwijs.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be