cijfers

Op deze afbeelding zie je de hersenactiviteit van een leerling in de lagere school. De blauwe kleur stelt een lage hersenactiviteit voor, de rode kleur een hogere hersenactiviteit.

hersenactiviteit student
hersenactiviteit na 20 minuten stilzitten hersenactiviteit na 20 minuten wandelen

Na 20 minuten wandelen is de hersenactiviteit duidelijk een stuk hoger dan na 20 minuten stilzitten. Na 20 minuten wandelen kunnen de leerlingen:

  • correcter antwoorden op vragen rond bijvoorbeeld spelling en rekenen
  • taken sneller en nauwkeuriger afwerken
  • beter lezen

Hillman CH, Pontifex MB, Raine LB, Castelli DM, Hall EE, Kramer AF. The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience. 2009;159(3):1044-1054. doi:10.1016/j.neuroscience.2009.01.057

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be