Een plan uitwerken: de gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix is een instrument om

 • te inventariseren wat er is
 • acties te plannen

op vier niveaus (de verticale kolommen) en via vier strategieën (de horizontale rijen).

Die niveaus en strategieën staan niet los van elkaar. Alleen een doordachte mix van acties op verschillende niveaus en via verschillende strategieën, leidt tot blijvende goede gewoontes.

Werkniveaus en strategieën

Een kwaliteitsvol beleid heeft aandacht voor vier niveaus:

 • de individuele leerling (+ prioritaire groepen of risicogroepen)
 • de organisatie en werking in de klas
 • de organisatie en werking op schoolniveau
 • de fysieke en sociale omgeving buiten de school

Een kwaliteitsvol beleid bestaat uit een mix van acties binnen vier strategieën:

 • educatie: les geven over het onderwerp
 • de omgeving aanpassen
 • beleid, afspraken en regels maken
 • zorg en begeleiding bieden

Wanneer?

Er zijn veel kansen om aan dit thema te werken.

 • Je kan het integreren in de lessen Nederlands, wiskunde en wetenschappen of techniek of in de activiteiten wiskundige initiatie, muzische vorming of mens en maatschappij.
 • Of je kan het koppelen aan andere activiteiten (zoals de week van de mobiliteit, het octopusplan) of evenementen (zoals schoolfeesten, oudercontacten, infomomenten).

Acties rond minder lang stilzitten zijn niet gebonden aan een periode. Ze kunnen op alle mogelijke momenten tijdens het schooljaar. Bovendien is het belangrijk om het thema levendig te houden, met terugkerende uitdagingen en aandachtstrekkers.

Voorbeeld

Bekijk een uitgewerkt voorbeeld van de gezondheidsmatrix rond minder lang stilzitten. Dat voorbeeld kan je gebruiken als inspiratie. Elke school vertrekt vanuit een andere beginsituatie, andere doelstellingen en andere mogelijkheden. Daarom zal elke matrix en elk beleid er anders uitzien.

Andere instrumenten

Er zijn ook andere instrumenten om een inventaris te maken van het huidige beleid.

de korte checklist geeft een globaal beeld:

de uitgebreide checklist geeft een gedetailleerd beeld:

de checklist actief toezicht:

Vul die instrumenten zo objectief mogelijk in. Het is geen controle, maar een hulpmiddel om de kwaliteit van het schoolbeleid in kaart te brengen en te verhogen.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be