zorg en begeleiding

Begeleiding tijdens pauzes

Leerlingen aanmoedigen, activiteiten organiseren, actief deelnemen, dat vraagt specifieke begeleiding.

Vrijwilligers

Zijn er vrijwilligers die willen helpen? Tijdens de gewone schoolweken, of bij speciale activiteiten? Spreek (groot)ouders, studenten, de gemeente aan!

Zorg voor specifieke doelgroepen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig: leerlingen met een beperking, leerlingen met een gameverslaving, leerlingen met overgewicht, leerlingen met medische problemen …

 • begeleiding op school, samen met andere partners
 • observeren en problemen signaleren

Lees algemene informatie en tips over zorg en begeleiding.

Meer tips nodig?

 • Maak afspraken met de partners.
  Maak afspraken met de partners die de leerling begeleiden. Wat verwachten zij van de school?
 • Sluit aan bij het bestaande zorgnetwerk.
  Vertellen ouders dat hun kind aan een bepaalde aandoening lijdt of een bepaald probleem heeft? Vraag dan voldoende informatie en probeer een vertrouwensband te creëren. Vaak is er al een netwerk rond die leerling (school, CLB, arts, ouders ...). Sluit als school aan bij dat netwerk. Communiceer met elkaar, ook binnen de school.
 • Wees alert en communiceer.
  Vermoed je dat een leerling behoefte heeft aan extra begeleiding? Vermoed je dat een leerling een bepaalde aandoening heeft? Bespreek dat met de betrokken leerkrachten, zorgcoördinator of directie. Spreek af hoe je hierover zal communiceren met de ouders. Een gesprek is meestal de beste manier.

Specifieke voorbeelden:

 • leerlingen met overgewicht
  Hou die leerlingen goed in het oog tijdens het vrij spel. Probeer hen positief te motiveren. Moedig hen aan om te bewegen. Raad aan om schermtijd buiten de schooluren te beperken tot maximaal twee uur per dag. Dat is de aanbeveling voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.
  Lees ook hoofdstuk 2: actief toezicht.
 • leerlingen met een medisch probleem of een beperking
  Communiceer goed met de leerling, de ouders en eventueel het CLB. Zoek samen naar manieren om ook die leerlingen minder lang te laten stilzitten.
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be