naar een duurzaam beleid: het stappenplan/de kwaliteitscirkel

In dit hoofdstuk lees hoe je een duurzaam beleid maakt. We gebruiken het model van de kwaliteitscirkel/stappenplan
Die geeft aan:

  • welke stappen je zet
  • welke vragen belangrijk zijn bij elke stap

Hier vind je meer informatie over de kwaliteitscirkel/het stappenplan

De stappen

Creëer draagvlak 

Informeer alle betrokkenen. Motiveer hen om mee te doen.

Breng de beginsituatie in kaart

Wat is er al?

Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Welke zijn de concrete doelen?

Werk een actieplan uit

Plannen en handelen!

Voer het actieplan uit

Evalueer en stuur bij

Wat is er gebeurd? Hebben we onze doelen bereikt? Hoe gaan we verder?

Veranker in je schoolbeleid 

Hoe gaan we hier op lange termijn mee verder?

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be