Naar een schoolbeleid rond minder lang stilzitten

Een school met een goed gezondheidsbeleid kan leerlingen gezonde gewoontes aanleren. Het thema ‘minder lang stilzitten’ vormt een onderdeel van het gezondheidsbeleid.

Wij passen de principes en de aanpak van ‘Gezonde School’ toe op dat thema.
De methodiek ‘Gezonde school’ is opgebouwd rond drie modellen:

  • de gezondheidsmatrix, die je inspiratie geeft over wat een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid concreet kan betekenen
  • de kwaliteitscirkel, een praktisch model dat je doorheen de verschillende stappen van het gezondheidsbeleid gidst
  • het spinnenweb, die je tips geeft om het succes van je beleid te bevorderen

Aan de slag!

Actief toezicht

Betrek de ouders


Wil je een beleid rond minder lang stilzitten uitbouwen voor het personeel van je school? Check dan de website www.gezondwerken.be.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be