succesfactoren: het spinnenweb

Hier vind je een aantal factoren die het succes van je beleid bevorderen.

Evidence-based

Baseer je je beleid op de beste beschikbare informatie?

 • gegevensverzameling en analyse
  Maak een inventaris van de huidige situatie. Analyseer die informatie.
 • procesbewaking, monitoring en evaluatie
  Evalueer jezelf in elke fase van het proces.

Beleidsmatig werken

 • prioriteiten en doelstellingen
  Kies je prioriteiten op basis van de behoeftes (wat hebben we nodig?), de actuele situatie (wat doen we?), de mogelijkheden (wat kunnen we?) en jullie wensen (wat willen we?).
 • verankering en integratie
  Past het beleid rond minder lang stilzitten binnen het hele schoolbeleid?

Deskundigheid

 • deskundigheidsbevordering
  Is er binnen het schoolteam genoeg deskundigheid over dit onderwerp?
 • samenwerking met partners
  Met welke partners kunnen we samenwerken?

Betrokkenheid

 • betrokkenheid van het team
 • betrokkenheid van de leerlingen en ouders

We gebruiken het model van het spinnenweb.

Lees meer informatie over het spinnenweb gezondheidsbeleid.

Wil je weten waar de sterktes en zwaktes van jouw school zitten, om een beleid rond minder lang stilzitten uit te werken? Gebruik dan de afvinklijst ‘succesfactoren’.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be