Verankering en integratie

Aandacht voor de verankering en integratie van het gezondheidsbeleid in het algemene schoolbeleid van de school is belangrijk. Het gezondheidsbeleid is geen apart beleid binnen de school. Het wordt best afgestemd en ingebed in het bredere schoolbeleid. 

Omgekeerd wordt ook best vanuit het algemene schoolbeleid voldoende aandacht gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. Doelstellingen en beleidsdocumenten van het schoolbeleid houden best rekening met het gezondheidsbeleid.

Meer lezen over integratie van het gezondheidsbeleid in het schoolbeleid.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be